Skyhills blogg
2020-05-20

Teknisk utredning - Möjligheterna med BIM

Viktor Nilsson
Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör
Teknisk utredning - Möjligheterna med BIM

Jag återkopplar till mitt senaste blogginlägg som jag skrev i slutet på december förra året och refererar specifikt till en mening: ”Begreppet BIM är för de flesta ett tvetydigt begrepp utan vidare ramar”. Jag ska i detta blogginlägg redogöra för en av flera nyttor med BIM.

I skrivande stund är vi i slutfasen av teknisk utredning som snart skall övergå till projektering. Vi har valt att i samband med denna tekniska utredning laserskanna fastigheten för att sedan modellera upp denna i 3D. Anledning till att vi väljer att göra detta är för att vi ofta stöter på äldre relationshandlingar som faktiskt inte stämmer överens med hur lokalen ser ut idag. I detta fall arbetar vi med en kommersiell fastighet byggd under 1960-talet. Sedan uppförandet har denna byggnad genomgått stora förändringar. Exempelvis har byggnaden haft flertal olika hyresgäster samt verksamheter vilket det har gjorts anpassningar för. Detta, med hänvisning till tidigare påstående, innebär att lokalerna har genomgått stora förändringar.

För oss är det viktigt att inför en projektering att ”bli kompis med huset” som min kollega Magnus Jansson alltid brukar säga. Vi vill helt enkelt veta vart varje litet rör, vägg, installationer m.m. är placerat och vart det går. En mer noggrann utförd teknisk utredning betalar sig alltid under projekteringen då vi undviker felprojektering. Med hjälp av laserskanningen får vi ett underlag som visar samtliga synliga detaljer. Detta är till stor hjälp då vi ska se hur lokalen faktiskt ser ut och vi behöver inte längre enbart lita på äldre relationshandlingar som stämplades när huset var färdigbyggt på 60-talet.

Vi har haft väldigt mycket nytta av en 3D-modell uppritad från en laserskanning då det finns mycket information som vi och våra medprojektörer kan hämta direkt från modellen utan att behöva åka ut på plats. Vi ser detta som ett mycket bra komplement till dom fysiska platsbesök vi gör under en teknisk utredning.

Vi på Skyhill röstar för att man under en teknisk utredning tar hjälp av laserskanning och 3D modellering för att ge projektet så mycket förhandskunskap som möjligt.

Trevlig helg!

Viktor Nilsson
BIM-projektör och projektledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg