Skyhills blogg
2019-11-01

Utredning

Utredning

Jag tror de flesta är överens om att det är bra att ha ordentligt med fakta innan man tar ett beslut. Men trots detta så ser jag ofta sönderstressade människor ta snabba beslut med alldeles för dåliga underlag. Detta leder ofta till att man tar fel beslut, som sedan blir ännu ett kostsamt problem som även det behöver utredas vidare. Hade man istället saktat ner tempot och tagit sig tiden för att göra en ordentlig utredning så hade man sluppit stora kostnader och sparat en hel del tid.

Därför kan jag inte nog punktera vikten av att göra en ordentlig utredning innan man tar ett beslut. Efter en ordentlig utredning så vet man bättre vilka alternativ som är möjliga och vilka för- och nackdelar man behöver ta ställning till.

Utredning och projektering är kostnadsmässigt väldigt små delar av ett projekts totalkostnad (speciellt om man räknar med förvaltningen) och det är också här man kan spara mest pengar och skapa högt värde.

Trevlig helg!

Felix Nilsson
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg