Skyhills blogg
2018-04-13

Vår och produktionsstart

Vår och produktionsstart

Det känns som att våren har börjat bra för alla här på Skyhill. För mig har den inletts på ett spännande sätt. Ett projekt som vi har arbetat med en längre tid har övergått i produktionsfasen. All projektering och planering ska äntligen omsättas till fysiska byggnadsdelar.

AMF Fastigheter heter vår beställare och den berörda fastigheten är Fröfjärden 3, i Sundbyberg. Xylem, som hyr byggnaden av AMF, är ett stort multinationellt bolag som utvecklar nya lösningar för att hantera vatten. Det gamla svenska bolaget Flygt som några av er kanske känner till, är numera en del av Xylem. På bilden ser ni Hilding Flygt.

Projektet har varit ett typiskt ”Skyhill-projekt” där vi både har ritat byggnaden och varit projektledare. Sådana projekt är alltid roliga då vi får följa beställaren genom hela processen. Nu när produktionsfasen har inletts och vi tar på oss ”byggledar-hatten” ser vi fram emot ett givande samarbete med Reomti Bygg AB som är generalentreprenör.

Hoppas alla får en trevlig vår!

Med vänlig hälsning

Johan Fransson

Arkitekt SAR/MSA & Projektledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg