Skyhills blogg
2021-04-22

5 Hötorgshuset- Fasadprojektet

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
5 Hötorgshuset- Fasadprojektet

För ett par veckor sedan deltog jag i en tyst minut på arbetsplatsen som hölls med anledning av att en underentreprenör till NCC tragiskt förolyckats i en arbetsplatsolycka på en depå i Uppsala. Varje gång en kollega avlider hålls en tyst minut på samtliga NCCs arbetsplatser i Norden samtidigt. Platschefen håller sedan ett föredrag om vikten av arbetsmiljö, säkerhet och vikten av att värna sig själv och varandra på arbetsplatsen.

Att vara byggnadsarbetare är ett av de farligaste jobben i Sverige, farligare än att vara polis eller brandman sett till antalet omkomna i tjänsten. Förra året omkom 24 byggnadsarbetare i arbetsolyckor och hittills har 11 st. omkommit i arbetsolyckor under första kvartalet i år.

Hjälm med hakrem, ögonskydd, skyddsskor, varselkläder samt hörselskydd och handskar lätt tillgängliga är ett minimikrav på  NCCs byggarbetsplatser. Regelbundet genomförs skyddsronder och dokumentation sker på en mobiltelefon i en app som är tillgänglig för samtliga tjänstemän och yrkes-arbetare. Samtliga har också möjlighet att rapportera risker samt positiva observationer i appen vilka når samtliga som har den installerad.

På detta sätt arbetas det systematiskt med att reducera antalet arbetsplatsolyckor och incidenter på arbetsplatsen. Målsättningen är att man skall känna sig trygg att gå till jobbet på morgonen och att ens nära och kära skall kunna förvänta sig att man kommer helskinnad hem på eftermiddagen.

Ett par veckor efter den tysta minuten hölls en s.k. ”Reflection Moment” på arbetsplatsen för samtliga. Där diskuterades potentiella risker, beteenden och möjligheter till förbättring på arbetsplatsen. Många bra idéer och förslag kom upp och ett flertal av dessa implementerades sedermera i de dagliga rutinerna på bygget.

Som representant för beställaren och byggprojektledare på plats är det viktigt att delta i övningar som dessa samt att själv föregå med gott föredöme på byggarbetsplatsen. Människor gör inte som du säger, de gör som du gör gäller, därför släpps ingen ut på bygget om inte rätt personlig skyddsutrustning används.

Avslutningsvis vill jag citera Sergeant Phil Esterhaus från Hill Street Blues:

”Let’s be careful out there.”

Trevlig helg önskar

Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg