Skyhills blogg
2022-11-25

Är det rätt? Det beror på.

Mats Lundquist
Mats Lundquist
Projektledare, Byggledare, Besiktningsman & Kontrollansvarig Kategori K
Är det rätt? Det beror på.

Inte sällan blir man som besiktningsman kontaktad av beställaren i en entreprenad där det saknas både relevanta handlingar och skriftliga kontrakt.
När beställaren kontaktar oss har den allt som oftast blivit orolig under projektet och undrar: är det rätt utfört? Svaret på det inleds nästan alltid med: Det beror på.

Finns det ett specifikt utförande avtalat? Oftast inte.
Okej, men det finns ett flertal anvisningar för hur arbeten bör eller ska utföras, till exempel Boverkets Byggregler, BBR, AMA-beskrivningar, med flera.

Är dessa anvisningar särskilt avtalade att de skall gälla? Oftast inte.
Men entreprenaden ska väl utföras fackmässigt i alla fall? Ja, det ska den, men vad betyder det? Det har som tur är Högsta Domstolen slagit fast; nämligen att en tjänst ska utföras med den grad av skicklighet, effektivitet och kunskap som kan krävas av en normal säljare. Inte supertydligt och framför allt finns inget stöd för att branschregler är avgörande i bedömningen om något är fackmässigt utfört. Det beror alltså på.

Eftersom vi allt som oftast har att göra med konsumententreprenader när vi sätts i denna situation innebär det att vi i alla fall har konsumenttjänstlagen till stöd för vår bedömning eftersom den gör gällande att det kan föreligga fel (alltså inte rätt) om entreprenören inte utfört tjänsten på ett fackmässigt sätt.
I konsumenttjänstlagen finns även utvecklat vad som avses med fackmässighet; nämligen att en tjänst ska utföras med den skicklighet, effektivitet och kunskap som kan förväntas av en normalt kunnig yrkesperson.
Vägledning för bedömningen av vad som ska anses vara fackmässigt i en viss bransch hämtas dels i allmänna eller särskilda beskrivningar eller anvisningar avseende material och metoder med mera,  dels i vad som i olika fall utgör god yrkes- eller branschpraxis.

Sammanfattningsvis är det inte alltid så lätt att veta om det är rätt, utan det beror på. Ibland finns det tydliga riktlinjer, ibland är det inte så tydligt. Hur många plintar ska ett uterum eller förråd grundläggas på? Hur lite snett anses även vara rakt? Det beror nog på…
Kommunikation med både beställare och entreprenör är en viktig del. Med lång erfarenhet som både besiktningsman, KA, bygg- och projektledare känner jag mig trygg i att – då ett avtal eller lösning är otydlig – ändå kunna göra en samlad bedömning av uppdraget och huruvida det är fackmässigt utfört eller ej.

Hälsningar,

Mats Lundquist
Projektledare, Byggledare
Besiktningsman & Kontrollansvarig Kategori K

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg