Skyhills blogg
2018-10-12

Arkitektur är inte endast byggnader

Arkitektur är inte endast byggnader

Arkitektur påverkar oss både känslomässigt och i våra tankar. Vilket i sin tur påverkar det sociala och politiska uttrycket i en stad. Alltså, arkitekturen i världen är en spegel som visar samhällets utveckling, med tanke på dess historia, arv och sociala tankesätt. Arkitektur uppfyller våra psykologiska och mänskliga behov. För arkitektur är inte endast byggnader.

Det påverkar individen dagligen och under hela dess liv. Vi använder arkitekters arkitektur och design i samt från hemmet, till skolan, till arbetet och även längst med gatan.

Idag bevittnar vi att äldre byggnader rivs och nya byggnader byggs upp, ett och ett utan ett harmoniskt helhetsintryck. De känslomässiga band som människor haft på något sätt med en byggnad försvinner och även dess historiska arkitektoniska värde.

Efter industrialismen ändrades formen av arkitekturen till att uppfylla kapitalistiska mål. Kapitalismens spridning har påverkat samt influerar arkitektur och design samt oss människor.

Det är en pågående process, eller?

Rana Naser
Arkitekt MSA, Stad- och regionplanerare

Carolin Lagergren
Biträdande projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg