Skyhills blogg
2022-10-28

Återbruk i projekt är svårt men väldigt viktigt!

Kalle Cedervall
Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Återbruk i projekt är svårt men väldigt viktigt!

För lite mer än ett halvår sedan inleddes ett ombyggnadsprojekt i ABG Sundal Colliers lokaler som innebar en stor omflyttning av personal och mycket byggarbete på plats under pågående verksamhet.
Jag har i rollen som extern projektledare fått nöjet att hjälpa vår beställare AMF Fastigheter AB och deras interna projektledare Zoi Karakinari och Ellen Karlsdotter Myrehed i detta projekt.

Samtliga parter i det här projektet är överens om vikten av återbruk. Vi har bland annat lyckats återbruka:

  • Innerdörrar och portaler
  • Glaspartier
  • Plyfa-skivor och isolering
  • Undertaksplattor
  • En vikvägg
  • Ett hundratal LED-armaturer

Det svåra gällande återbruk i det här projektet är bland annat att låta designen styras av vad som finns att återbruka samt att hantera mellanlagring av produkter innan montering.

Det känns kul att jobba med andra samarbetspartners som värdesätter återbruk och hållbarhet lika mycket som vi på Skyhill gör!

Hälsningar,

Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg