Skyhills blogg
2020-06-12

Även den bäste kan göra fel

Frank Sollier
Frank Sollier
Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman
Även den bäste kan göra fel

Byggbranschen är en spännande bransch. Man vet aldrig hur det kommer se ut när man anländer till ett projekt. Vare sig om man kommer ut mitt under produktionen på ett så kallat arbetsplatsbesök i rollen som kontrollansvarig eller om man är där i rollen som besiktningsman för att göra slutbesiktning.

Oavsett befinner jag mig ofta i en roll där jag ska kontrollera att arbetena som utförts uppfyller de diverse krav och avtal som finns, vilket kan vara känsligt då entreprenörer ibland kan ha svårt att acceptera att de inte utfört sina sysslor på ett korrekt sätt.

Därför är det extra kul när man stöter på en entreprenör som är positivt inställd till att rätta till de fel som påvisats, vilket jag nyligen var med om när jag förrättade ett par slutbesiktningar.

Fel kan ju alla göra och det är okej – OM MAN SNABBT OCH SNYGGT rättar de fel man gjort.

Trevlig helg!

Frank Sollier
Kontrollansvarig Kategori K /Besiktningsman

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg