Skyhills blogg
2022-01-27

Besiktning – behövs det?

Pia Klarke
Pia Klarke
Kundansvarig
Besiktning – behövs det?

Innan jag började på Skyhill visste jag inte hur viktigt det är att göra en besiktning. För fastighetsbolag är det en självklarhet att t.ex. ett ny- eller ombyggt shoppingcenter ska besiktigas. I stora projekt görs flera besiktningar löpande under projektets gång.

Men hur är det med privatpersoner och bostadsrättsföreningar som i regel har mindre projekt? Ett nybyggt hus, en attefallare, en tillbyggnad, ett renoverat kök, ett pyttelitet badrum… Är det verkligen nödvändigt med en besiktning? Svaret är ja; även ett ”litet och enkelt” projekt kan bli dyrt om det finns fel och brister.

Vissa av våra kunder vill ha en besiktning i förebyggande syfte; t.ex. en statusbesiktning för att ta reda på hur huset (eller en del av huset/lägenheten) mår i största allmänhet. Då kan vi ge råd om det t.ex. är dags att byta tak, fönster eller fasad.
En statusbesiktning kan man komplettera med en underhållsplan, dvs. så att man vet vilka stora (och små) kostnader som kommer i framtiden.

Andra vill ha en slutbesiktning för att få ett utlåtande på att det slutförda arbetet är korrekt och fackmässigt utfört enligt det avtal man har med sin entreprenör. Vid en slutbesiktning är även entreprenören med när besiktningsmannen synar deras utförda arbete.

Om avvikelser upptäcks under arbetets gång kan man även göra en förbesiktning. Då har entreprenören möjlighet att korrigera eventuella brister eller – om avtalet är otydligt – kan avtalet förtydligas och justeras.

Ibland upptäcks problemen senare och då är det (förutsatt att man befinner sig inom garantitiden) lämpligt att utföra en garantibesiktning (också kallade tvåårsbesiktning och femårsbesiktning). En annan väg fram när problem visar sig i efterskott kan vara att genomföra en reklamationsbesiktning, vars utlåtande är ett bra stöd för dig som vill göra en reklamation till din entreprenör.

Därtill finns det andra typer av besiktningar (såsom överbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, etc.) men dessa kan vi berätta mer om en annan gång.

Oavsett anledning är det bra att ta hjälp av en besiktningsman som gör en opartisk bedömning och säkerställer att du som kund har fått det som du har betalt för. Syftet är inte att ”sätta dit någon”; syftet är att säkerställa att arbetet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler och att det överensstämmer med vad som avtalats.

Med detta hoppas jag att jag svarat på frågan ”Besiktning – behövs det?”

Hör gärna av er till mig om ni vill veta mer om hur vi på Skyhill kan hjälpa er med er besiktning!

Pia Klarke
Kundansvarig

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg