Skyhills blogg
2020-03-05

Dynamo BIM - Grafisk programmering

Dynamo BIM - Grafisk programmering

Vid modellering av mer komplexa arkitektoniska former i Revit är Dynamo ett av flera tillämpliga program.

Dynamo är ett program för grafisk programmering utvecklat av Autodesk. Dynamo kan användas enskilt eller som ett plug-in till Autodesk Revit. I Dynamo arbetar man med grafisk programmering som till skillnad från den mer klassiska textbaserade programmering är uppbyggt utifrån ett visuellt gränssnitt. Detta innebär att till skillnad från att manuellt skriva koden i textform sker programmeringen genom att använda färdiga moduler (noder) som innehåller förprogrammerade funktioner. Noder med förprogrammerade funktioner kopplas sedan samman i trådar i ett schema. Varje nod processar sedan angiven information och skickar sedan detta vidare till nästa nod. Nodernas sammankoppling styr sedan objektets egenskaper genom skräddarsydda algoritmrelationer

Ett visuellt gränssnitt gör att grafisk programmering ofta uppfattas som ett mer användarvänligt alternativ till den mer klassiska textbaserade programmeringen då detta normalt kräver en större kännedom om enskilda programmeringsspråk och dess uppbyggnad.

Under uppbyggnaden av en BIM-modell i Revit kan Dynamo exempelvis användas för att generera komplexa geometriska objekt eller för att hantera och modifiera data från modeller. Dynamo gör det även möjligt att automatisera standardprocesser vilket i annat fall kan vara mycket tidskrävande. Dynamo kan på så sätt användas för att effektivisera moduleringsprocessen och på så sätt skapa ett större värde med minskad felmarginal samt tidsåtgång för ett lyckat BIM-projekt.

Nashwan Al-Shamani
BIM-projektör och samordnare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg