Skyhills blogg
2019-03-08

Färdigt projekt: Cykelskogen /Kalle Cedervall

Kalle Cedervall
Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Färdigt projekt: Cykelskogen /Kalle Cedervall

Ungefär två år från projekteringsstart har vi nu färdigställt Cykelskogens förskola i Nynäshamn.

Namnet Cykelskogen har barnen som ska gå där själva hittat på. Innan vi satte igång med projekteringen lekte barnen ofta i skogen där byggnaden nu står, och man hittade då flertalet cyklar. När förskolepedagogerna sedan frågade barnen vad de tyckte att deras nya förskola ska heta var valet enkelt, CYKELSKOGEN!

Vi har ritat byggnaden så att den ska gå och bygga på många fastigheter genom att den kan spegelvändas samt att den är på två plan för att ta mindre plats på fastigheten.

Våra arkitekter har ritat den med såväl förvaltning och ekonomi som gestaltning och utformning i åtanke. Det visar sig ibland annat i tegelfasaden som både är vacker och enkel att förvalta.

Jag har tillsammans med August Eklund varit projektledare från produktionsstart sommaren 2017 och tillsammans med entreprenören, verksamheten och Nynäshamns kommun har vi sett till att få en väldigt bra byggnad för förskoleverksamheten att flytta in i.

De första barnen flyttade in 15 februari och när alla barn har flyttat in kommer Cykelskogen att inrymma cirka 120 barn på sex avdelningar, tre på entréplan och tre på övre plan.

Under projekteringen fördes långa diskussioner rörande att bygga en förskola över två plan. För verksamheten var det viktigt att det inte fick bli en trappa bara för att komma upp till plan 2. De ville ha en trappa som är ett äventyr för de små.

Sagt och gjort, vår arkitekt Magnus Jansson ritade då en trappa som åtminstone jag aldrig sett tidigare.

Det som återstår nu är att bjuda in alla som medverkat i projektet till en erfarenhetsåterföring, så att vi kan ta med oss allas lärdomar till nästa projekt.

Trevlig helg!

Kalle Cedervall
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg