Skyhills blogg
2020-11-13

Femte Hötorgshuset, Kv. Stigbygeln 5

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
Femte Hötorgshuset, Kv. Stigbygeln 5

I tisdags hade jag förmånen att få göra ett arbetsplatsbesök på AMFs fastighet på Sveavägen där omfattande renoveringar och ombyggnationer pågått under en längre tid. Skyhill har flera uppdrag här som projektledare, byggledare och kontrollansvarig mm. i olika delprojekt. Nu har tiden kommit för renovering av fasader på plan 2 t.o.m. plan 4 (plattan vid Sergels torg till våningen ovan Sergelgången) samt renovering av terrassen mellan hus 4 & 5. Jag har blivit utsedd av AMF att agera extern projektledare för det s.k. ”Fasadprojektet” vilket kommer att pågå under ca. ett år.

Jag genomförde platsbesöket tillsammans med Magnus Jansson, Skyhills Projektchef och arkitekt som hittills drivit projektet åt AMF och en representant för stadsantikvarieämbetet som noga övervakar allt som sker i huset då det är ”Blåklassat”, vilket innebär att det bedöms ha ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Syftet var att dra upp riktlinjerna för hur fasadprojektet skall definieras ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Hötorgshus 5 ritades av arkitektkontoret Backström & Reinius och stod klart 1962. Bilden visar hisstornet till femte Hötorgshuset under uppförande. Hisschaktet gjöts med glidform dygnet runt och tog 19 dagar att få upp med 3 skifts arbete.

Jag ser fram emot att få vara en liten del i historien om en av de mest kända byggnaderna från den stora cityomvandlingen.

Trevlig helg önskar jag er alla!

Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare

Upphov bild: Lindgren Herbert, 1960

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg