Skyhills blogg
2022-04-01

Första spadtaget på Nya Gröndalsskolan F-3

Albin Östman
Albin Östman
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Första spadtaget på Nya Gröndalsskolan F-3

Den 8:e mars 2022 togs det första spadtaget för vad som ska bli en ny grundskola för förskole- till tredjeklass i Nynäshamn, för vilket Skyhill hjälper kommunen med projektledning för.

Entreprenaden är upphandlad via ett ramavtal som är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) där flera kända leverantörer har lämnat anbud på olika konceptskolor. Fördelen med detta är att mycket av projekteringsarbetena redan är utförda när en entreprenör tilldelas, vilket möjliggör en kortare mer effektiv process.

Den nya skolan kommer att placeras bakom en befintlig skola som har elever upp till nionde klass. Byggnaden upprättas i två plan och kommer att byggas helt i trä. Den ska uppnå krav enligt miljöbyggnad silver och bland annat förses med solceller på taket.

Just nu står nyfikna elever från den befintliga skolan och tittar med stora ögon genom byggstaketet medan stora bergspartier på fastigheten sprängs i luften för att förbereda för den nya grundläggningen. Under de förberedande arbetena inför sprängningen upptäckte man att det fanns gamla borrhål i berget som man misstänkte kunde vara så kallade dolor, alltså odetonerat sprängmedel. Det är tydligen inte helt ovanligt att delar av sprängmedel inte detoneras vid sprängning, vilket kan bero på olika orsaker. I detta fall kunde man dock, efter utredning, konstatera att det inte var fallet för oss. Men dolor är helt klart ett spännande och intressant fenomen som jag tar med mig lärdom om inför framtida projekt.

Inom ett par veckor kommer arbetena med grundläggningen att påbörjas och jag kommer sakta men säkert få se hur den nya skolbyggnaden tar form, vilket ska bli superkul!

På återhörande!

Albin Östman
Projekt- och byggledare
Skyhill AB

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg