Skyhills blogg
2022-02-10

Innovation för klimatet

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Innovation för klimatet

Bygg- och anläggningssektorn har som mål att nå en klimatneutral värdekedja år 2045. Branschföreträdare har under ledning av organisationen Fossilfritt Sverige författat en färdplan som utgör en gemensam viljeriktning för hur vi ska nå detta mål. Vi på Skyhill vill verkligen vara en bidragande faktor i detta arbete och har valt att ställa oss bakom Innovationsföretagens initiativ ”Innovation för klimatet” vars uppgift är att hjälpa och påskynda branschens färd mot en klimatneutral värdekedja enligt denna färdplan.

Jag deltog tidigare i veckan på ett första arbetsmöte inom ramen för detta initiativ och jag inspirerades av att se mina branschkollegors entusiasm inför detta, minst sagt, komplicerade åtagande. Det finns MÅNGA riktigt svåra frågor som behöver redas ut om vi ska klara av att nå en klimatneutral värdekedja 2045 men jag är riktigt förhoppningsfull inför framtiden. Det känns som att omställningen och förflyttningen ökar fart för varje dag som går!

”Vi kommer att förflytta oss till en värld där fossila bränslen spelar en underordnad roll, antingen för att naturen tvingar oss eller för att politiken vägleder oss dit. Om vi väntar tills naturen tvingar oss dit kommer kostnaderna att bli astronomiska” – Christiana Figueres, FN:s tidigare klimatchef.

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg