Skyhills blogg
2023-02-23

Matvärlden - FAS 1

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
Matvärlden - FAS 1

Nu går mitt projekt med Ingka/IKEA och Matvärlden i Kungens Kurva Shoppingcenter in i slutskedet av FAS 1. Nästa vecka under sportlovet skall en färdigprojekterad systemhandling släppas för granskning. Granskningen sker i Bluebeam Revu enl. BEAst Effektivare Granskning 2.0. BEAst.

Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer.
Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Att granska handlingar på detta sätt säkerställer samordning och kvalitet då alla granskar samma dokument och att granskning och uppföljning från projekteringsledaren kan ske i realtid. Man säkerställer även spårbarhet och uppföljning då alla granskningskommentarer loggas och sparas.
Beskrivning av arbetsgång, granskningsplan, tider och inbjudan till respektive granskningssession erhålls från aktuellt projekt.

Vid ett granskningsmöte online kan man sedan acceptera, avvisa och kommentera de olika granskningskommentarerna och ange status ”Skall åtgärdas” (röd), ”Avvisas” (grå), ”Ny granskning” (orange) samt ”Annat forum” (blå).

Efter granskningsmötet inarbetar projektörerna beslutade åtgärder och stämplar PM ”Har åtgärdats”. Projekteringsledaren stämplar PM ”Klar för distribution”. Efter detta avslutar Projekteringsledaren granskningen och skapar en granskningssammanfattning och arkiverar granskningen.

Själv ser jag fram emot att få sätta tänderna i systemhandlingen efter sportlovet och hoppas på en ny spännande FAS2 från och med maj månad. Fortsättning följer!

Trevlig helg önskar

Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg