Skyhills blogg
2019-02-07

Paretoprincipen

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Paretoprincipen

Paretoprincipen – även kallad 80/20-regeln, innebär att 20 procent av tiden du lägger ner, ofta står för 80 procent av resultatet. Principen anses av många vara den mest effektiva metoden för att identifiera och prioritera förbättringsarbete inom bland annat lönsamhet, kostnader och kvalitet.

Principen är mer än 100 år gammal och den upptäcktes och namngavs av den italienske professorn Vilfredo Pareto i slutet av 1800-talet då han i sin trädgård påträffade att 20 % av hans bönkapslar producerade 80 % av hans bönor. Vid ytterligare observationer visade det sig att detta inte var en slump, utan 80/20 förhållandet var mer att betrakta som en regel.

Regeln är applicerbar på nästan vad som helst och den hävdar att en mindre del av orsaker, står för en större del av resultatet. Bokstavligt talat betyder det att 20% av våra uppgifter kommer att generera 80% av vårt resultat. Vi föreställer oss ofta att det finns ett 50/50 förhållande mellan input och output, men så är nästan aldrig fallet vilket gör att det är svårt för den mänskliga hjärnan att relatera till regeln.

Några exempel:

  • 20 % av ditt arbete ger 80 % av ditt resultat
  • 20 % av kunderna ger 80 % av intäkterna
  • 20 % av säljarna står för 80 % av försäljningen
  • 20 % av marknadsföringen ger 80 % av försäljningen
  • 80 % av utfört arbete görs på 20 % av den slutgiltiga tiden
  • 20 % av din personal står för 80 % av problemen
  • 80 % av klagomålen kommer från 20 % av kunderna
  • 20 % av kläderna i din garderob använder du 80 % av tiden
  • Osv, osv.

Anledningen till att regeln kallas 80/20 regeln är att det i praktiken oftast är förhållandena 80/20 som är vanligast men förhållandet kan lika gärna vara 70/30 eller 90/10.

Vad har det här att göra med projektledning och arkitektur?

Jo, i vår roll som timdebiterande projektledare och arkitekter så är det extremt viktigt att vi är varsamma med den tiden vi lägger ner i våra projekt. Detta så att våra beställare får maximal avkastning på den tiden de betalar för. Att vara mer tidseffektiv är så klart  även värdefullt för oss själva, både i arbetslivet men också i privatlivet.

Genom att hela tiden påminna oss själva om Paretoprincipen så prioriterar vi vår tid bättre, och vi blir också mer noggranna gällande hur vi väljer att spendera tiden. Självklart finns det uppgifter som måste vara helt PERFEKT utförda, men detta är verkligen mer sällan än ofta!

Hälsningar
Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg