Skyhills blogg
2021-06-17

Partnering, det framgångsrika lagbygget

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
Partnering, det framgångsrika lagbygget

Partnering, eller samverkansentreprenad, är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen ger enastående resultat. Innovationsgraden ökar, projektet blir mer effektivt och lönsamt för alla parter och så har man det mycket roligare på vägen.

I ”5 Hötorgshuset Fasadprojektet” där Skyhill har byggprojektledningsuppdrag åt fastighetsägaren AMF stämmer detta mycket väl, allt sker i samråd med öppen dialog och fullständig transparens. Utmaningar och svårigheter diskuteras gemensamt och vägen framåt styrs framför allt av projektets lyckade slutförande som huvudmål. Det finns inga vi & dom utan allt styrs av målinriktad problemlösning tillsammans för projektets bästa.

Detta innebär för min egen del att rollen som byggprojektledare innebär att jag ibland agerar arbetsledare, biträder vid utsättning,  samlar olika UE för att gemensamt diskutera en problem-lösning på plats, mäta, måtta, inventera mm. för att ge projektörer underlag för projektering, styra, leda & dirigera om arbetslagen för att undvika stopp i produktionen, sammanföra projektörer, UE, beställare och brukare för problemlösning. Allt detta i samverkan med beställare, platschef, arbetsledare och yrkesarbetare på plats.

Att lyckas i en samverkansentreprenad kräver stor lyhördhet och mängder av tillit hos såväl beställaren som hos entreprenören och alla andra inblandade parter inklusive oss i byggledningen och det upplever jag att vi har här i 5 Hötorgshuset.

Jobbigt – ja, utmanande – ja, kräver städse fokus och koncentration på arbetsuppgiften – ja, men framför allt väldigt, väldigt roligt och stimulerande.

Därmed önskar jag alla läsare en riktigt skön och trevlig helg & sommar.

Mikael Liberson
Projekt- och byggledare

Bild: Platschef Ali och byggprojektledare Mikael

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg