Skyhills blogg
2019-11-22

Raketfart!

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Raketfart!

Ett av mina större projekt löper i raketfart. Arbetet med förfrågningsunderlaget är genomfört och vi har handlat upp en entreprenör efter flera bra och intressanta anbudsmöten.

Just nu är vi i en projekteringsfas där produkten ska arbetas fram utifrån förfrågningsunderlaget samt de ändringar som tillkommit därefter.

För att underlätta för projekteringsgruppen har beställaren valt att få hela byggnaden inskannad i 3D via 3D-laserskanning. Detta innebär att man med olika instrument mäter med stor exakthet och registrerar det verkliga utseendet. Det går att skanna en byggnad både via utsidan och insidan genom att man binder ihop punkterna där mätningen görs. Genom att skanna in byggnader kan vi sedan skapa ritningar som är väldigt exakta. Det är ett modernt sätt som blir allt vanligare då det skapar en noggrannhet som är svår att slå.

I ett projekt av den här storleken så är det väldigt viktigt att hålla en kontinuerlig, god och öppen dialog med samtliga parter. Detta för att inte brista i kommunikationen där information, besked eller beslut fastnar hos en part.

Fortsättning följer…

Kaweh Danishmand
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg