Skyhills blogg
2018-03-22

Tidningstestet

Tidningstestet

Denna vecka är jag på min MBA-utbildning och vi är i Hongkong och lär oss mer om kinesisk kultur och affärsliv.  Den kinesiska kulturen skiljer sig avsevärt på många sätt från den svenska kulturen, vilket är bra att känna till.  Bilden är tagen på Hongkong. Mycket häftig stad.

I förra veckan kom vi tillbaka efter mycket trevlig konferensresa i Budapest där vi presenterade vår vision och diskuterade fram våra värderingar inom bolaget. Mer information om detta kommer att komma upp på hemsidan.  Som inspiration för vårt värderingsarbete delade jag bland annat med mig om nedanstående tankesätt kring att hålla sig i mitten av spelplanen.

Att vi följer lagar och regler är en självklarhet men hur vet vi om vi handlar i gråzonen? Hur vet vi om vi spelar i mitten av spelplanen eller är ute på sidlinjerna? Vart går gränsen mellan vad som är lagligt att göra och mellan det som är lagligt men fortfarande olämpligt eller omoraliskt?

Moral och värderingar kan ju skilja sig åt från person till person och mellan olika kulturer. För att avgöra för en själv huruvida något är lagligt men olämpligt att göra så har Warren Buffett lämnat en mycket bra vägledning i hur vi kan tänka i dessa frågor i följande citat till ett av sina företag som hade tillfälliga problem. Jag kallar det för tidningstestet:

”Efter att de först följer alla regler vill jag att de anställda frågar sig själva om de är villiga att ha det tänkta agerandet framfört nästa dag på framsidan av sin lokala tidning, att läsas av sina makar, barn och vänner med rapporteringen gjord av en informerad och kritisk reporter.

Om de följer detta test, behöver de inte frukta mitt andra budskap till dem: Förlora pengar till företaget och jag kommer att vara förstående. Förlora ett uns av företagets rykte så kommer jag att vara hänsynslös. ” – Warren Buffett

Om vi följer ovanstående tidningstest så tror jag att vi alltid kommer att agera rätt i svåra situationer. Eftersom det händer att vi träffar på svårbedömda situationer i vårt arbete så uppmanar vi alla våra medarbetare att tänka efter före och ställa sig frågan om det kan stå för deras tänkta agerande om en kritisk journalist skulle granska deras handlingar.

Om vi har tänkt igenom tidningstestet ovan och fortfarande vill fortsätta med de vi tänkte göra så handlar vi förmodligen inte i gråzonen utan vi håller oss i mitten av spelplanen vilket vi vill göra.

Johan Högberg
VD
Hongkong

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg