Skyhills blogg
2022-12-09

Tydlighet

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Tydlighet

Vad är tillräckligt tydligt? Vem avgör vad som är tydligt och tydligt för vem då? Själv skulle jag säga att tydlighet är individuellt; det beskrivs och upplevs väldigt olika från person till person. Ju mer detaljer desto tydligare blir det tycker jag.

Tydlighet kan man som person uppnå på många sätt. Ibland upplever man att man varit tillräckligt tydlig i vissa aspekter. För att kunna vara tydlig i kommunikation behöver man organisera den information som ska kommuniceras vidare till någon. Oftast organiseras informationen i en viss ordning. Handlar det om ett visst utförande, av exempelvis ett undertak så vill man ofta organisera informationen i den ordning som undertaket byggs. Till exempel att bärverket behöver monteras innan undertaksplattorna kan monteras eller sättas upp.

Hur tydligt ska ett entreprenadavtal vara i ett byggprojekt? Hur tydliga ska bilagorna till entreprenadavtalet eller dess beskrivning vara?
I en totalentreprenad beskrivs ofta funktioner. En totalentreprenad kan också beskrivas som en funktionsentreprenad. Ju mer detaljerat avtalet är desto färre frågor och oklarheter i senare skede.

Ett exempel på det kan återigen vara ett undertak. I avtalet skulle det kunna stå att ett undertak av sträckmetall med undertaks plattor/kassetter i storleken 600×600 ska monteras i ett vitt bärverk. Detta kan för många vara tydligt men jag skulle säga att det är ganska otydligt. Det beskriver exempelvis inte vad för typ av kassetter det ska vara, inte heller vilken kulör, kant eller maska med mera. Det skulle kunna vara ett undertak av sträckmetall för 800 kronor per kvadratmeter eller 2500 kronor per kvadratmeter.

Detta skapar en otydlighet och skulle kunna leda till många dialoger på grund av oenighet kring vad som ingår i avtalet.

Jag vill påstå att detta är ganska vanligt i byggbranschen. Jag kan endast påverka och försöka förbättra min förmåga att vara tydlig i både tal och skrift. Att vara tydlig är också en kvalitetssäkring. När jag behöver säkerställa hur informationen jag tänkt skicka ut kan upplevas så brukar jag be någon kollega att exempelvis läsa igenom mailet jag har tänkt skicka ut och på så sätt kvalitetssäkra min tydlighet.

Veckorna går fort, redan fredag, igen.

Önskar er en trevlig helg :)

Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg