Från och med kommande termin har vi på Skyhill fått förtroendet att undervisa på Värmdö Kommuns Yrkeshögskola och deras 2åriga utbildning: Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör.

Vi kommer vara huvudlärare för tre av utbildningens kurser:

  1. Arkitektur och kulturhistoria
  2. Kontroll och tillsyn
  3. Byggteknik

Efterfrågan på utbildade bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är idag hög. Vi är väldigt glada över att vi har fått möjligheten att bidra till att fler handläggare och inspektörer blir tillgängliga för arbetsmarknaden.

Fredagsfeeling på den :)

Markus Forsström
VD