Skyhills blogg
2020-02-07

Vikten av fortsatt lärande!

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Vikten av fortsatt lärande!

Då tid och kunskap är råvaran vi som projektledare och arkitekter bjuder ut till våra kunder, är det ingen överdrift att påstå att det är otroligt viktigt att vi hela tiden fortsätter utveckla vår kunskap genom fortsatt lärande. Rent praktiskt sker fortsatt lärande på flera olika sätt, bland annat genom erfarenhetsåterföring från våra projekt och från varandra, men även genom utbildningar, seminarier och kurser.

Oavsett form för det fortsatta lärandet anser jag att det viktigaste för oss är att visa ödmjukhet och intresse. Vi behöver vara ödmjuka inför att vi inte kan allt, och vi behöver vara genuint intresserade för att lära oss ny kunskap. Det är alltför lätt att fastna i gamla sanningar, men då vi befinner oss i en ständig utveckling är det av absoluta största vikt att vi fortsätter vara ödmjuka och intresserade av ny kunskap för att även framledes ge bästa möjliga hjälp till våra beställare. Ny kunskap kan innebära ny sanning och ny sanning kan vara obehaglig och svår att ta till sig.

Jag tänker osökt på anekdoten kring Galileo Galilei som Thorsten Thurén tar upp i sin bok Vetenskaplig teori för nybörjare. Enligt anekdoten visade Galileo det nyligen uppfunna teleskopet för några av den tidens mest lärda män. Galileo riktade kikaren mot månen och iakttog dess skrovliga yta. Men de lärda männen visste att månens yta är slät och vägrade därför att ens titta i teleskopet. Den nya sanningen var för obekväm för de lärda männen att ta till sig och därför valde de att inte titta i teleskopet.

Oavsett om anekdoten är sann eller inte är den väldigt talande för hur obehagliga nya sanningar kan vara.

På Skyhill försöker vi alltid vara öppna för ny kunskap och därigenom undvika misstaget som de lärda männen begår. Precis som sångaren Mange Hellberg sjunger: ”Simma eller sjunk!”

Trevlig helg!

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg