Skyhills blogg
2020-10-01

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U

Senast jag skrev ett blogginlägg hade jag precis avslutat min utbildning för kontrollansvar enligt PBL. Nu känns det roligt att berätta att jag ska genomföra ytterligare en utbildning, denna gång för BAS-P och BAS-U.

Som BAS-P är du den personen som ansvarar för arbetsmiljön under planeringsfasen av ett byggprojekt och ser till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet påbörjas.

Som BAS-U är du ansvarig för arbetsmiljön under utförandefasen. Enkelt förklarat kan man säga att BAS-U tar över ansvaret från BAS-P när produktionen startar. BAS-U ska bland annat se till att samtliga som befinner sig inne på byggarbetsplatsen följer den framtagna arbetsmiljöplanen som BAS-P tagit fram, samt se till att arbetsmiljöplanen uppdateras vid behov.

På Skyhill har mina kollegor tagit sig an BAS-P uppdrag i många år och jag ser fram emot att få lära mig mer om ämnet.

Trevlig torsdag!

Joakim Berglin
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg