Skyhills blogg
2020-11-01

Bättre samordningsmöten - BIM Collaboration Format

Viktor Nilsson
Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör
Bättre samordningsmöten - BIM Collaboration Format

Samordningsvinster, kortare ledtider och bättre förståelse för projektörers olika behov. Det är vad jag ser som resultatet av att använda nya tekniker och metoder under samordningsmöten i ett projekt. BCF är en förkortning för BIM Collaboration Format och är ett bra hjälpmedel för projektörer och BIM-samordnare genomgående i ett projekt.

Vanligtvis under projekteringsfasen har jag som BIM-samordnare tillsammans med samtliga projektörsdiscipliner veckovisa samordningsmöten med syftet att gå igenom modelluppdateringar och reda ut de problem som uppkommit under veckan.

Ett vanligt moment under dessa möten är att lösa det vi kallar för “krockar/kollisioner”. En krock innebär vanligen att två discipliners byggdelar/installationer helt enkelt krockar med varandra. BIM-samordnaren har i uppgift att sammanställa samtliga krockar och tilldela ansvar till varje projektör med en kortare beskrivning om lämplig åtgärd för att lösa problemet. Det är dock ofta när själva krocken ska lösas av projektören som problemet uppstår. För att processen från upptäckt till åtgärd och till sist återkoppling ska bli smidig använder vi oss av BCF.

BCF innebär att samtliga ärenden som uppkommit under ett samordningsmöte registreras som ett BCF-meddelande. Därefter exporterar BIM-samordnaren ut BCF-meddelanden till varje berörd projektör. Den enskilda projektören kan sedan importera dessa BCF-meddelanden i sina egna modeller där den registrerade krocken markeras. Projektören åtgärdar sedan denna krock och exporterar ut ett nytt BCF-meddelande som skickas tillbaka till BIM-samordnaren. På så sätt har man skapat en obruten kedja vilket gör det mycket enkelt att följa upp dessa ärenden under kommande samordningsmöte.

Idag är det tyvärr inte så vanligt att denna teknik används då andra tekniker känns tryggare och mer inarbetade. Vi på Skyhill är intresserade av att följa utvecklingen och är redo att använda oss av nyare verktyg för att skapa värde för projektet genom samordningsvinster, kortare ledtider och bättre förståelse för olika projektörers behov.

Trevlig helg!

Viktor Nilsson

BIM-samordnare, Projektledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg