Skyhills blogg
2019-12-06

BIM – M som i ”Management”

Viktor Nilsson
Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör
BIM – M som i ”Management”

Begreppet BIM är för de flesta ett tvetydigt begrepp utan vidare ramar. Det första jag stötte på under min utbildning till BIM-projektör var att jag skulle försöka sammanfatta vad BIM innebar i en kortfattad mening. Detta blev en större utmaning än förväntat…

I allmänhet står begreppet BIM för ”Building information Modeling”. Denna definition fokuserar i huvudsak på uppförandet av en byggnad, det vill säga projektering och utförande från ett tekniskt perspektiv under byggprocessen. Senare har begreppet utvecklats och idag ligger stort fokus på BIM som i ”Building Inforamtion Management”.

Man ställer sig då frågan hur bra är BIM och när gör BIM sin största nytta?

Den frågan diskuteras flitigt men då med stort fokus på BIM som ett verktyg för att effektivisera byggprocessen. Det är dock under byggnadens drift och förvaltning som de stora ekonomiska vinsterna med BIM uppstår.

Med hjälp av en bra modell med korrekt information kan exempelvis en drifttekniker fatta kvalificerade beslut om underhållsåtgärd utan att behöva åka ut på plats. Detta gör det möjligt för fastighetsägaren att spara stora summor varje år. I framtiden kan man tänka sig att även modellen själv larmar när något objekt inom modellen behöver servas eller bytas ut.

Idag är det vanligt att fastighetsägare även väljer att kartlägga redan befintliga byggnader i syfte om att skapa ett bättre förvaltningsunderlag. En vanlig metod är att med hjälp av en laserscanning modellera upp den befintliga byggnaden i detalj med exakt innehåll och dimensioner, något som i de flesta fall inte stämmer överens med lämnade relationshandlingar.

Även om det till en början kan vara kostnads- och tidskrävande att skapa en fullständig modell med korrekt information vill vi bidra till att fler beställare av byggprojekt vågar ta nästa utvecklingssteg. Vi tror att en beställare som väljer BIM-projektering kommer skapa större affärsnytta och ett långsiktigt värde.

Slutligen kan jag efter 2 år inom BIM-projektering konstatera att BIM är ett begrepp i konstant förändring och den största nyttan med BIM är säkerligen inte upptäckt än.

Trevlig helg!

Viktor Nilsson
BIM-projektör och projektledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg