Skyhills blogg
2019-11-17

BIM

BIM

BIM är en teknik som i huvudsak bygger på att integrera karaktäriserings- och modelleringsprocessen med byggnadens form. BIM är en förkortning för Building Information Modeling vilket innebär att utforma en byggnadsmodell med all dess information och data.

En byggnadsmodell i BIM är avsedd att simulera och karakterisera varje process som en byggnad passerar när den faktiskt byggs. BIM innefattar byggnadens konstruktion som en tredimensionell (3D) form med egenskaper som vi kan gå in i och inkluderar även produktionens uppfattning om tid eller tidsfaktor (4D), samt införandet av kostnadsfaktorn (5D).

Om vi analyserar ordet BIM ytterligare läser vi följande:

Byggnad:  innefattar alla typer av byggnader som skolor, hus, fabriker, hus och torn, inklusive vägar, broar och andra olika strukturer.

Information: innefattar tillgänglighet av information och data specifika för byggnadstypen och alla dess komponenter. Varje element har sin egen information som vi kan programmera för att bekanta sig med dessa program.

Modellering: En visuell modell av bifogad information och en direkt beskrivning av elementens egenskaper.

Det finns flera fördelar med BIM, bla:

  • Plötsliga förändringar kan undvikas under implementeringen.
  • Noggrannhet i kostnadsberäkningar.
  • Spara tid för att beräkna kostnaden.
  • Spara projektets totala kostnad.

Nashwan Al Shamani
BIM-projektör och BIM-samordnare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg