Skyhills blogg
2023-02-04

Fortsatt lärande

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Fortsatt lärande

Jag vill skriva några rader om vidareutbildning som vi på Skyhill har möjlighet till. Skyhill uppmuntrar att vi blir bättre och att vi lär oss mer. Vi får möjlighet att utveckla och fördjupa en befintlig kompetens eller att lära oss något som vi inte kunnat så mycket om. Det leder till att vi får en bredare kunskap som vi kan nyttja både på arbetsplatsen och i projekten hos våra kunder.

Dessa vidareutbildningar kan ge nya perspektiv och nya idéer som gör att vi utvecklas och förbättras.

Vidareutbildning leder även till att jag som person utvecklas, men det jag tycker mest om är att få använda och nyttja det jag lärt mig i praktiken i mina kunders projekt.

Jag har fått möjligheten att läsa olika typer av kurser, närvara på digitala föreläsningar, utbilda mig till kontrollansvarig kategori N vilket jag är tacksam för.

Ständig utveckling och fortsatt lärande är något vi brukar prata om på Skyhill. ”Vi fortsätter lära oss” är en av metoderna för att uppfylla Skyhills vision (”Vi är det arkitekt- och teknikkonsultföretag i Sverige som skapar mest värde åt våra kunder.”).

Tack för denna gång!

Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg