Skyhills blogg
2019-11-08

Från modell till byggnad!

Från modell till byggnad!

Det roligaste i mitt arbete som arkitekt är att få vara med från allra första början i ett projekt. Det innebär att vi tillsammans med beställare och verksamhet går igenom vilka behov som finns och hur verksamheten förväntas använda lokalerna. Med detta som ram tar vi fram modeller, antingen i 2D eller 3D, där verksamhetens flöden och processer har arbetats in för att uppnå en så bra produkt som möjligt.

Våra projekt är en blandning av ny- och ombyggnation. Ombyggnation ställer ännu högre krav på utredning, projektering och modellering då nytt möter gammalt. Det är alltid lika kul att se det som vi modellerat byggas och därmed komma till liv.

När projekten är avslutade och verksamheten haft lokalerna i bruk några månader är det av stort värde, både för oss och beställaren, att gå igenom projektet tillsammans i ett erfarenhetsåterföringsmöte. Då får vi reda på vad som har fungerat bra, vad som är mindre bra, om verksamheten används på det sätt som det var tänkt från början, vilka funktioner som är svåra att förstå eller som verksamheten är ovetandes om, och mycket, mycket mer.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att ta med sig så mycket lärdomar man kan från det som utförts i tidigare projekt till framtida projekt för att se till att vi hela tiden blir bättre och lär oss av det vi utfört.

För tillfället arbetar jag med att modellera en fabrik där mat ska lagas, paketeras och levereras till kund. Det ska bli väldigt spännande att se projektet växa fram från modell till byggnad!

Rana Naser
Arkitekt MSA och Stadsplanerare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg