Skyhills blogg
2019-04-18

Från sittliften till pisten!

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Från sittliften till pisten!

Ni vet känslan som uppstår när man på årets första skidtur åker direkt från sittliften nerför pisten? Känslan av total glädje med både spänning och adrenalin där tid och rum försvinner för en kort stund. Detta beskriver Skyhills första kvartal under 2019, full fart med andra ord.

Flera projekt som vi arbetat med under lång tid har slutförts och många nya spännande projekt har påbörjats. Vi märker att efterfrågan på våra tjänster som kontrollansvariga har ökat och jag är väldigt glad över att vi från och med den 2 maj får förstärkning av en ny medarbetare på KA-sidan. Vårt mål är att hela tiden anställa nya medarbetare som gör oss till ett bättre och smartare företag, så att vi kan leverera ett ännu större värde till våra kunder.

Utöver projekten så har vi även optimerat vår hemsida, varit på konferens i Bergamo, möblerat om kontoret och gjort flertalet studiebesök. Det studiebesök som varit mest intressant för min del var det på Swecos bolagsstämma som jag besökte i egenskap av aktieägare tillsammans med Skyhills styrelseordförande Johan Högberg. Sweco är en branschkollega till oss och jag är alltid intresserad av att se vad vi kan lära oss av våra kollegor.

Med sina cirka 15000 medarbetare så är Sweco en jätte på konsultscenen över hela Europa. De har en vision om att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och arkitektur. Det är imponerande att se hur Sweco framgångsrikt har dubblerat sin omsättning under de senaste fyra åren samtidigt som de lyckats nå ett väldigt fint resultat. Jag tycker alltid det är kul när svenska företag är framgångsrika på den internationella marknaden och kommer med spänning att följa Swecos expansion även framledes.

Men vi på Skyhill är ju inte Sweco, vi är något mycket mer okomplicerat. Vi har inga storslagna drömmar om att ta över Europa. Vi är ett gammalt familjeföretag där vi sätter värdet vi skapar för våra kunder allra högst upp.

Vår vision är att vi ska vara det arkitekt- och teknikkonsultföretag i Sverige som skapar mest värde åt våra kunder. Vi tror att vi kommer att uppnå vår vision genom att främst göra tre saker:

  1. Alltid verka för kundens bästa
  2. Sträva efter att vara Sveriges bästa arbetsplats
  3. Fortsätta lära oss.

De två första punkterna är självklarheter som alla företag i alla branscher aktivt borde jobba mot, men den tredje punkten är extra viktig för ett kunskapsföretag precis som vårt.

I ett kunskapsföretag så är våra medarbetares kompetenser och kunskaper stommen i hela verksamheten. Det är därför av största vikt att vi hela tiden lär oss nytt för att förbättra, anpassa och uppdatera vårt erbjudande till våra kunder.

Att hela tiden lära sig och bli bättre är så djupt insvetsat i vår företagskultur och har varit det ända sedan företaget startades av Ove Högberg för 20 år sen. Jag märker det i allra högsta grad då jag under de senaste månaderna genomfört årets medarbetarsamtal, och i efterhand kan konstatera att i princip alla Skyhills medarbetare, nya som gamla, har högt ställda krav på sig själva och sitt fortsatta lärande. Det bådar verkligen gott inför framtiden.

Glad påsk!

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg