Skyhills blogg
2021-02-25

Rivningsarbeten i Nynäshamn

Albin Östman
Albin Östman
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Rivningsarbeten i Nynäshamn

De senaste månaderna har jag fått äran att, tillsammans med min kollega Kalle, driva ett antal rivningar i Nynäshamn. Objekten är två förskolor som vart i mycket dåligt skick, mestadels på grund av fuktproblem. Innan rivningarna påbörjats har vi genomfört noggranna miljöinventeringar av byggnaderna som i olika omfattning påvisat farligt avfall. I en av förskolorna påvisades stora mängder asbest medan den andra inte påvisad någon asbest alls.

Skillnaden i själva rivningsarbetet mellan dessa objekt har varit markant och jag har insett att asbestsanering inte är någon barnlek, det tar tid och kan vara kostsamt. Det är otroligt viktigt att miljöinventeringen är heltäckande och att samtliga farliga avfall redovisas för att kunna genomföra en lyckad rivning.

Rivningen av förskolan utan asbest var otroligt effektiv. Det tog knappt mer än ett par veckor så var skolan borta, en märklig men häftig känsla.

Vi är just nu i slutskede och håller på att samla ihop all dokumentation för att kunna avsluta projekten. Det är en hel del papper som ska redovisas för att säkerställa att materialhantering utförts korrekt och att rivningsmassor och farliga ämnen omhändertagits på rätt sätt, men jag är övertygad att vi kommer knyta ihop den här säcken och avsluta på bästa möjligt sätt.

Tills nästa gång!

Albin Östman
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg