Skyhills blogg
2020-10-23

Statusbesiktningar och underhållsplaner

Statusbesiktningar och underhållsplaner

På Skyhill är vi experter på utredningar och underhållsplaner!

En vanlig typ av utredning är en statusbesiktning. En statusbesiktning är bra att göra när du behöver veta hur din fastighet mår. Man genomför då en grundlig undersökning av fastigheten och rekommenderar därefter lämpliga åtgärder.

I denna typ av uppdrag ser vi alltid vikten av bra och tydliga underhållsplaner. Med en underhållsplan kan man som fastighetsägare följa sin fastighet år för år och se när i tiden diverse underhållsarbeten behöver utföras. Genom att utföra underhållsarbeten i tid tar man hand om sin fastighet och minskar därmed risken för skenande underhållskostnader.

Kontakta gärna mig om ni vill veta mer om statusbesiktningar eller underhållsplaner.

Nu närmar sig helgen, för min del innebär det fisketävling i Mälaren (och förhoppningsvis vinst)😊

På återseende!

Joakim Berglin
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg