Skyhills blogg
2020-05-03

Svarta svanar

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Svarta svanar

Under de senaste två månaderna har makroeffekter till följd av Coronaviruset kraftigt påverkat människors liv i en utsträckning som minst sagt hör till ovanligheten. Händelserna anses av många så ovanliga att det flitigt hänvisas till Nassem Talebs bok The Black Swan där han förklarar sin vetenskapsteoretiska teori med samma namn.

Teorin har (kortfattat) utvecklats för att förklara den enormt stora roll och påverkan som enskilda händelser kan ha, samt hur svårt det är att förutspå och räkna på konsekvenserna av dylika händelser då de aldrig tidigare inträffat.

För att koppla samman ovannämnda teori till dagens situation kan vi konstatera att pandemier i sig inte är något unikt, världen har vid flera tidigare tillfällen genomlevt diverse pandemier. Det som är unikt är det som medierna valt att kalla ”The great lockdown”, dvs. den mer eller mindre totala nedstängningen av världsekonomin och dess påverkan på länder, företag och framförallt människor.

Jag har inte något svar på vad som bör göras för att få ordning på situationen eller vilken åtgärd som hitintills varit rätt och vilken som varit fel. Det överlåter jag till smartare människor än mig att besluta om och till framtiden att visa.

Det jag kan konstatera är att hos oss på Skyhill har alla medarbetare verkligen gjort sitt yttersta för att hantera de olika utmaningar situationen inneburit i form av ökad sjukfrånvaro, stökigare projekt och diverse nya arbetssätt.

Det är vårt beteende i krissituationer som visar vilka vi egentligen är och jag är väldigt stolt över mina medarbetare och deras sätt att hantera en ökad arbetsbörda och stress med trygghet, lugn och beslutsamhet. Fokuset ligger på att stötta varandra samt på att hjälpa våra kunder i deras projekt i traditionell Skyhill-anda.

Jag försöker också påminna mig själv om att det alltid finns mycket man kan lära sig ifrån unika situationer. Som det gamla ordspråket säger: ”Man ska inte slösa bort en bra kris”.

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg