Skyhills blogg
2018-05-22

AB 04 - Bra förfrågningsunderlag

AB 04 - Bra förfrågningsunderlag

För ett tag sedan så diskuterade några av oss på kontoret hur vi borde tänka i våra uppdrag vad gäller AB 04 kap 1 § 6 och kap 1 § 7 och vad som ingår i entreprenörens platsbesök och vilka uppgifter vi borde ange i våra förfrågningsunderlag, i form av den fackmässiga undersökningen som nämns i AB 04 kap 1 § 6.

Vid första anblick på 1:7 så kan man ju tycka att entreprenören borde kunna se ganska mycket  när de gör platsbesöket enligt 1:7 och kunna ta höjd för lite oförutsett m.m.  Men det vi kom fram till var att platsbesöket inte ska utgöra någon mängdning eller justering till det som står i förfrågningsunderlaget. Platsbesöket är av mer allmän karaktär som kan påverka kostnaden för att utföra kontraktsarbetena. Några exempel som Stig Hedberg skriver i sina kommentarer till AB,ABT och ABK: ”Det kan vara fråga om transportmöjligheter, behov av särskilda hjälpmedel, utrymme i befintliga lokaler etc.”

Vår utgångspunkt när vi projekterar är att det ska gå att räkna på våra förfrågningsunderlag utan att behöva besöka arbetsplatsen. Platsbesöket görs med de syfte som vi har beskrivit ovan, inte för att mängda kontraktsarbeten eller för att upptäcka saker som inte står med i förfrågningsunderlaget. Det är också rimligast att vi som projekterar lägger tid på att undersöka fastigheten fackmässigt än att kanske 5-10 anbudsgivare var för sig ska lägga tid på det som vi endast behöver lägga tid på en gång. Det är mycket mer ekonomiskt på lång sikt. Det är en ansvarsfördelning som är väl genomtänkt i AB 04.

Det finns såklart en bortre gräns även när man får lämna vissa mindre saker till ett senare skede, men det ska vara små saker med begränsade kostnader, där vår undersökning kanske kostar mer än om det råkar uppstå ett ÄTA-arbete. Det är inte meningsfullt att vara perfektionist och en del ÄTA-arbeten är normalt i byggentreprenader. Detta är dock undantagen som bekräftar regeln. Det är annars lätt att bli lat som konsult och tycka att ”ähh, det där får entreprenören lösa”. Det är viktigt att skilja på lathet och tidspress mot när det faktiskt är ekonomiskt oförsvarbart att undersöka mer och det är mer försvarbart att låta ett mindre ÄTA-arbete uppstå.

Det är en balansgång mellan att göra ett så bra förfrågningsunderlag som möjligt som täcker det mesta utan att bli perfektionist och aldrig bli klar med förfrågningsunderlaget.

Det är bättre med ett bra förfrågningsunderlag som blir klart i tid än ett överdrivet pedantiskt förfrågningsunderlag som aldrig blir klart. Vi strävar efter att hålla en jämn och bra kvalité på våra förfrågningsunderlag.

Hälsningar

Johan Högberg

VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg