Skyhills blogg
2019-01-18

Projekt Björkhaga

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Projekt Björkhaga

I ett av våra större projekt pågår just nu anbudsutvärdering inför produktionen av första etappen. Projektet är en ny- om och tillbyggnad av Björkhaga Skola i Tumba, Botkyrka kommun. Skolan kommer när den är klar rymma cirka 900 elever och projektet har delats upp i flera olika etapper och väntas pågå fram till år 2022. Skyhills roll i projektet är som generalkonsult, arkitekt och projektledare.

Projekteringen av skolan har skett i samverkan med verksamheten på skolan och med personalens fackliga ombud. Att ta vara på de stora kunskaper som finns, samt att hämta både inspiration och erfarenheter från liknande projekt, i såväl Botkyrka kommun som runt om i landet är en grundtanke i programarbetet. Samtidigt skall de lösningar som arbetas fram vara både robusta och flexibla. Naturligtvis har även ekonomin vägts in, varsamhet om kommuninvånarnas skattepengar är en hörnsten i projektet!

Förutom själva byggnaderna och den inre miljön, tittar projekteringsgruppen även på skolgården, trafiksituationen. Skolans lugna läge och trafikfria skolgårdsytor ger många fina förutsättningar som det gäller att utnyttja för en både trygg och spännande utemiljö.

När projektet är klart kommer skolan att ha en ny byggnad inrymmandes bland annat storkök, matsal och bibliotek. De befintliga byggnaderna byggs om, byggs till och renoveras i varierande omfattning från taknock till grundläggning. Målet är moderna och trivsamma lokaler att bedriva undervisning i.

Nu väntar vi med spänning på att anbudstilldelning ska ske och att produktionen ska komma igång.

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg