Skyhills blogg
2019-01-25

Vikten av entreprenadrättslig kunskap

Kalle Cedervall
Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Vikten av entreprenadrättslig kunskap

Jag har under mina år som projektledare mer och mer insett vikten av att ha en bred kunskap inom många delar av mitt yrke och inte minst den entreprenadrättsliga biten. Jag stöter ofta på, möjligen äldre herrar, ute på arbetsplatser som talar med stor självsäkerhet i hög ton och som till synes utan minsta tvivel kan allt om det mesta. När dessa herrar blir bemötta av en ung projektledare som försöker ta ned samtalet till en behaglig samtalsnivå baserat på fakta bemöts det inte alltid med ett leende från deras sida.

På grund av detta och mitt stora intresse av entreprenadjuridik utbildar jag mig frekvent inom ämnet.

Varje onsdagsmorgon besöker jag Advokatfirman Pedersens morgonseminarium där de, under en timme, går igenom olika ämnen förknippade med entreprenadrätt och LOU. Jag går också en vidareutbildning i entreprenadjuridik där AB04 samt ABT06 grundligt behandlas.

Målet är att alltid fortsätta utbilda mig i ämnet så att jag blir en mer kunnig projektledare.

Sen är det verkligen ett plus i kanten att jag med mer kunskap kan syna de äldre, högljudda herrarna och förklara hur det faktiskt ligger till.

Kunskap är makt!

Hälsningar

Kalle Cedervall
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg